Národní soustava kvalifikací vstoupila v život

Do projektu Národní soustavy kvalifikací (NSK) se v uplynulých pěti letech zapojilo více než 3 500 expertů z praxe. Počet vytvořených profesních kvalifikací překročil číslo 1 100. Na trh práce tak díky NSK přibylo přes 110 tisíc nových kvalifikovaných pracovníků v oborech, ve kterých je u zaměstnavatelů největší poptávka.

Národní soustava kvalifikací představuje registr profesních kvalifikací, které jsou využívány na pracovním trhu v ČR. Popisuje kvalifikace z hlediska požadavků na výkon práce a zároveň určuje i postupy a kritéria, kterými lze prověřit, zda člověk dané požadavky skutečně naplňuje. Umožňuje tak zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic.
Do tvorby profesních kvalifikací se zapojilo více než 3 500 expertů z praxe, jejichž jádro tvořili členové sítě 29 sektorových rad, pokrývajících všechny oblasti národního hospodářství České republiky. Všichni tito odborníci se podíleli na zpracování, revizích, posuzování a oponentuře kvalifikačních a hodnoticích standardů.
Díky nim je zajištěno, že vznikaly aktuální a na trhu práce potřebné profesní kvalifikace. Celkově překročí počet vytvořených profesních kvalifikací číslo 1 100.

Patří k nim například státní podnik Česká pošta, která se stejně jako mnoho dalších zaměstnavatelů potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. „NSK nám pomáhá zmírňovat hranici požadovaného vzdělání a klást větší důraz na praxi zaměstnanců. Nejaktuálnější profesní kvalifikace pro poštovní obor jsou Poštovní doručovatel a Pracovník přepážky,“ uvedl ředitel úseku řízení lidských zdrojů Ing. Ivan Feninec.
Národní soustava kvalifikací se stává rovnocennou alternativou k získání kvalifikace v počátečním vzdělávání a měla by udržet vysoko nastavenou laťku kvalitní komunikace a spolupráce mezi státem, vzdělavateli a zaměstnavateli.