Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení

Stovka učitelek mateřských škol z celé České republiky absolvovala od února do března 2015 čtyřicetihodinový seminář o utváření předmatematických představ dětí. Staly se tak členkami celorepublikového týmu lektorů, kteří budou učit své kolegy rozvíjet matematické představy předškolních dětí a pomáhat tak zlepšovat vztah budoucích žáků k matematice.


Seminář byl realizován v rámci projektu Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku, který garantovala Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.
Základním mottem tohoto projektu jsou slova J. A. Komenského: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení“. Projekt byl zaměřen převážně na rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku pomocí odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace s nimi, např. přidáváním, ubíráním, řazením nebo přemísťováním předmětů.
Na semináři se budoucí lektorky dověděly, jak při utváření předmatematických představ využívat nejen moderní didaktické pomůcky, stavebnice a hry, ale také předměty běžného života. Naučily se také některé jednoduché pomůcky samy vyrábět.
Při využívání manipulativních činností vede pedagog dítě k postupu od jednoduchého ke složitějšímu, od konkrétního k obecnému, k přemýšlení o tom, co dítě dělá, k projevu jeho vlastní iniciativy. Účastnice kurzu se naučily, jak umožnit dětem objevování nových poznatků, principů, jevů a souvislostí mezi nimi a jak opravovat případné chyby.
„Pokud děti nemohou manipulovat a seznamovat se s matematikou přes smysly, tak mohou mít už od první třídy problémy, protože matematika je hodně abstraktní a děti potřebují mít praktické zkušenosti, které si prožijí,“ říká např. učitelka Zuzana Sanei z MŠ Život hrou Liberec. A její kolegyně Kateřina Arnoštová ze ZŠ a MŠ Hradec Králové – Plotiště dodává: „Čím víc aktivit manipulačního typu děti mají, tím víc je to baví.“ Do svých mateřských škol si účastnice seminářů přinesly kufřík plný moderních pomůcek pro vytváření předmatematických představ dětí. Během dubna až června seznámí s těmito pomůckami i se zkušenostmi ze seminářů své kolegyně.