Nová mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED 2011

Mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED 97, jejímž správcem je UNESCO, prošla důkladnou revizí, která mění jak počet úrovní, tak i další určující části kódového označení, a vznikla tak klasifikace ISCED 2011.

Potřebu revize této klasifikace si vyžádaly reformy v oblasti evropského vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces) i odborného vzdělávání (Kodaňský proces).

Nová klasifikace ISCED 2011 tak lépe odpovídá současným úrovním vzdělání a kvalifikací. Počet úrovní nyní v zásadě odpovídá počtu úrovní EQF (Evropského rámce kvalifikací), tedy osmi, přičemž navíc užívá úroveň nula pro předškolní vzdělávání. Úrovně 5–8 odpovídají terciárnímu vzdělávání.

Novinkou je také možnost zahrnutí neformálního vzdělávání. I v tom je vidět zjevná inspirace EQF. Kód nyní obsahuje tři čísla, první označuje úroveň vzdělání (0–8), druhé číslo rozlišuje všeobecné (4), odborné (5) nebo nespecifikované (6) zaměření programu a třetí číslo označuje, jaká je míra propustnosti po absolvování daného vzdělávacího programu (1–4). Sběr dat podle nové klasifikace ISCED 2011 začne až od roku 2013.

Milada Stalker