OVĚŘOVÁNÍ VYUŽITÍ TABLETŮ V PRAXI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost.  Ověřování scénářů využití tabletů v praxi základních škol se uskutečnilo od listopadu 2013 do prosince 2014 za podpory Národního ústavu pro vzdělávání. Do projektu Microsoft s.r.o. se zapojili a autory souhrnné zprávy jsou odborníci NÚV Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková.


Souhrnna_zprava_Vzdelavame_pro_budoucnost.pdf Souhrnna_zprava_Vzdelavame_pro_budoucnost.pdf (3,41 MB)

Cílem projektu bylo monitorovat průběh a postup aktivit na školách a formulovat zjištění z realizace projektu pro další školy, které se na zapojení mobilních dotykových zařízení do výuky připravují.

Doporučení pro školu, která chce zavádět tablety do výuky:

  • Dobře si vše promyslete, stanovte vizi a cíle.
  • Vizi zavádění digitálních technologií do výuky sdílejte, propagujte a obhajujte.
  • Řešte to komplexně.
  • Nesoustřeďte se pouze na tablety.
  • Podpořte učitele rolí IT asistenta.
  • Nesoustřeďujte se pouze na výukové aplikace.
  • Plánujte stahování a instalaci aktualizací.

Další informace: www.VzdelavameproBudoucnost.