Podpora logopedické prevence

V posledních letech se v mateřských školách potýkáme s nárůstem počtu dětí s vadami řeči a logopedické obtíže se stávají častou příčinou odkladu školní docházky. Proto vyhlásilo MŠMT na podporu logopedické prevence v mateřských školách již potřetí rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“.


V rámci poskytnuté dotace z tohoto programu bylo možné na základě zpracovaného projektu financovat vzdělávací kurz logopedického asistenta v minimálním rozsahu 60 hodin. Kurz se věnuje pomůckám pro logopedickou prevenci a školním projektům na podporu rozvoje řeči u dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči.
Chybí skutečná komunikace
Důvody toho, že se zvyšuje počet dětí s vadami řeči, vidíme na jedné straně ve stále zaměstnanějších rodičích, kterým na děti zbývá méně času, na straně druhé jsou to mnohá nová média, se kterými se setkávají stále mladší děti. Dětem chybí aktivní komunikace, mají málo příležitostí ke sdílení mluveného slova. Televize, počítače, tablety a jiné přístroje umožňují jen omezenou, zprostředkovanou komunikaci bez interakce, porozumění a zájmu. O to větší úsilí musí věnovat podpoře rozvoje komunikačních a řečových dovedností dětí učitelky v mateřských školách. Je nutné s dětmi aktivně číst, vyprávět, dát dětem prostor k vlastní mluvené komunikaci. To vyžaduje od učitelek v mateřských školách promyšlené plánování činností, individuální přístup k dětem, aktivní naslouchání a motivaci dětí.
Proškoleno bude 500 učitelů
Podle ministra školství Marcela Chládka bylo vyhlášení programu načasováno na září, kdy děti nastupují do mateřských škol, aby učitelé měli možnost hned v zárodku podchytit jejich řečové vady. Proškoleno má být až 500 pedagogů, kteří pracují s dětmi s narušenou komunikační schopností, a moderními interaktivními logopedickými pomůckami pak bude vybaveno na 200 specializovaných pracovišť. Žádosti o dotace mohou mateřské školy podávat do 26. září 2014.
Bc. Hana Splavcová