Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích

Materiál Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích navazuje na publikovanou srovnávací analýzu „Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí“ VÚP v Praze (2010). Předmětem zájmu bylo Kurikulum pro primární a sekundární vzdělávání v Anglii, Kurikulum pro starší žáky v Irsku, Kurikulum Nového Zélandu a Národní kurikulum pro základní vzdělávání ve Finsku.

Pristupy_k_hodnoceni_KK_PUBLIKACE_VUP v Praze.pdf