Profesní příprava na Kubě se reformuje

V kubánské ekonomice od roku 2011 značně vzrostl počet malých samostatných subjektů. Další expanzi tohoto sektoru ale omezuje nedostatečná profesní příprava.


Hospodářské a politické zhroucení socialistických států v Evropě počátkem 90. let vedlo na Kubě k těžké hospodářské a sociální krizi. V rámci úsilí o minimalizaci účinků krize byl opět povolen sektor soukromého hospodaření. Povolení více než 700 druhů samostatné výdělečné činnosti vyvolalo explozi žádostí o licence a otevření malých podniků. Na konci července 2013 v nich bylo zaměstnáno 432 342 lidí. Pozoruhodné je, že 64 % všech samostatně výdělečně činných dostává navíc dávky sociálního pojištění. Příjem ze samostatné výdělečné činnosti je zřejmě považován za doplňkový a nezajišťuje nezávislou existenci.
Navzdory velkým snahám o reformování profesní přípravy na Kubě do něj nová sféra samostatných podniků není zapojena. Soukromí podnikatelé nemohou v současné době uzavírat žádné učební smlouvy a umožňovat mladým lidem vzdělávání ve státním systému profesní přípravy. Svůj dorost proto vzdělávají neformálními způsoby. Probíhající reformy mají přispět k užšímu spojení profesních škol a podniků, ale proces přeměny a zpřístupnění profesní přípravy pro soukromý sektor probíhá zdlouhavě. Důvodem je také to, že ještě není dokončena reforma vysokého školství, díky které by měly být pedagogické univerzity integrovány do všeobecných univerzit. To usnadní spolupráci vysokých škol v profesní přípravě.
Přeložila Jana Šatopletová
Pramen: Prado, Marilyn Bernal, Wolf, Stefan und Romero, Osvaldo Romero. Aktueller wirtschaftlicher Wandel in Kuba und die Folgen für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Berufsbildung, 2014, Nr. 145, S. 41–43.