Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK

Pracovní verze z ledna 2016. Autor: Miroslav Kadlec.

Pracovní verze metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je zpracována jako návrh, který využívá zkušenosti z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.

Metodika tvorby jednotek výsledků učení ECVET s využitím NSK  Metodika tvorby jednotek výsledků učení ECVET s využitím NSK