Vláda podpořila změny ve školském zákoně

Kabinet na konci srpna schválil novelu školského zákona, která zohledňuje výsledky odborných diskusí. Zavádí například jednotné závěrečné zkoušky v učilištích či registr pedagogických pracovníků, z jehož údajů bude možné zjistit třeba počet učitelů, věkové složení pedagogického sboru a kvalifikovanost v jednotlivé škole. 

Novela také upravuje zákaz prodeje nezdravých potravin ve školách, pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nově všem dětem zpřístupní přípravné třídy. Ředitelé veřejných škol podle novely získají pracovní poměr na dobu neurčitou. „Takzvaná funkční období budou zachována, zřizovatel tak bude mít i nadále právo vyhlásit po uplynutí každých šesti let působení ředitele na jeho místo konkurz. Ředitel však v případě odvolání bude moci na škole nadále zůstat jako pedagogický pracovník,“ říká k tomu ministr školství Marcel Chládek.
Ministerstvo školství také bude prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání zabezpečovat konání státních zkoušek z těsnopisu, psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači. V závěrečných zkouškách v oborech středního vzdělání s výučním listem budou zavedena jednotná zadání – jedná se o promítnutí výsledků projektů „Nová závěrečná zkouška“, které se u samotných škol setkaly s velkým zájmem. Většina z nich už jednotné závěrečné zkoušky dobrovolně využívá dnes.
Zdroj: MŠMT