Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií

Autorský kolektiv: Michaela Straková Tomášová, Daniel Křivánek, Lukáš Vaňous. Praha: NÚV, 2016.

Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií je doplňkem Databanky testových úloh z českých reálií a má sloužit jako studijní pomůcka pro žadatele o státní občanství České republiky, kteří se připravují na zkoušku z českých reálií. Slovník obsahuje hesla s výrazy, které jsou použity v jednotlivých testových úlohách a přesahují jazykovou úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií