Vzdělávání 3-2016

Hlavní zprávou tohoto čísla je, že tým projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zpracoval pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání podrobnou analýzu situace a potřeb ve všech krajích České republiky.

Jako klíčové pro svůj rozvoj hodnotí školy rozvoj infrastruktury. Silný zájem je také o rozvoj odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli. Největší bariéru této spolupráce přitom tvoří náklady spojené s povinnými zdravotními prohlídkami a pojištěním žáků. „Značná část středních škol v krajích se dále potýká s nedostatečnou disciplínou a motivací žáků pro práci v reálném pracovním prostředí,“ říká Helena Úlovcová.
Výsledky šetření pomohou určit priority krajů a škol v oblasti vzdělávání na dalších šest let.
Více informací o projektu P-KAP je k dispozici na: www.pkap.cz.

celý newsletter