Vzdělávání 4-2016

NÚV a společné vzdělávání:
ZMĚNY V RVP

pro předškolní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Školy upraví své ŠVP nejpozději do 1. září 2017.

http://archiv-nuv.npi.cz/rvp-upravy

NÚV a společné vzdělávání:
REVIZNÍ PRACOVIŠTĚ OD ZÁŘÍ V NÚV

O revizi mohou žádat rodiče, školy, školská zařízení, orgány veřejné moci a Česká školní inspekce.

http://archiv-nuv.npi.cz/kontakty/revize


učitelé, pozor!
AKADEMIE OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Týmy ze základních škol a nižších stupňů gymnázií se mohou přihlásit do 25. září 2016. 

http://archiv-nuv.npi.cz/t/cs-akademie

přečtěte si:
KVALITA PÉČE O DĚTI V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ

Elektronický sborník z konference NÚV, která měla za cíl představit nové výzkumy a pohledy v oblasti ústavní a ochranné výchovy.

http://archiv-nuv.npi.cz/uploads/Kvalita_pece_o_deti_v_UV_sbornik.pdf

přijďte za námi:
NÚV SE CHYSTÁ NA VELETRH PRÁCE PROFESIA DAYS

Aktivity a služby, které využívají uchazeči o práci a studium nejen v České republice, bude NÚV představovat ve dnech 12. – 13. října na Výstavišti v Letňanech.

http://archiv-nuv.npi.cz/profesia-2016 

kde hledat:
INFORMACE PRO VÝBĚR STUDIA

Aktuální informace o nezaměstnanosti absolventů středních škol, a to jak podle oborů a skupin oborů, tak podle kategorií vzdělání, zveřejňuje NÚV na www.infoabsolvent.cz. Výchovní nebo kariérové poradci, žáci základních škol i jejich rodiče zde mohou hledat informace nutné k výběru studia.

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClankyAbsolventi/12?Rozbalit=28

nabízíme kurzy:
AKREDITOVANÉ KURZY DVPP

Kurzy pro období září až prosinec 2016 podrobně na kurzy.nuv.cz. Na sedmdesát vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT nabízí zaměřit se na profesní rozvoj, metodickou podporu nebo aktuální školskou legislativu v praxi.

http://archiv-nuv.npi.cz/bloky-titulka/zvyraznena-aktualita/t4