Ženy by se rády vzdělávaly, muži přiznávají, že jsou líní

Ženy by se rády vzdělávaly, ale jen každá pátá má dostatek financí. Naopak mnozí muži přiznávají, že jsou na další vzdělávání zkrátka líní. Nejvíce ochotné ke zvyšování kvalifikace jsou ženy ve Středočeském kraji (84 %), nejméně ženy v Ústeckém kraji. V tomto kraji jsou i nejméně nadšení muži do dalšího vzdělávání (40 %), zatímco dvakrát více nadšení jsou muži v Karlovarském a Jihomoravském kraji. Vyplývá to z ankety projektu MŠMT UNIV 2 KRAJE.

ČR konečně nad evropským průměrem

V rámci projektu se realizuje propagační kampaň na podporu dalšího vzdělávání s názvem „Rozšiřte si obzory“. Evropské dohody stanovují, že by do roku 2020 měla ČR zvýšit podíl dospělých, kteří se dále vzdělávají, na 15 %. Čísla za loňský rok ukazují, že se začíná pomalu blýskat na lepší časy. ČR dosahuje podílu 11,4 %. „Konečně se dostáváme nad evropský průměr v účasti dospělých v produktivním věku na celoživotním vzdělávání,“ říká PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v červenci 2012 ve třinácti krajích ČR. Mezi respondenty takřka ze všech profesních oborů bylo 684 mužů a 670 žen ve věku mezi 18 a 60 lety. Z výsledků ankety vyplynulo, že se lidé dále nevzdělávají hlavně kvůli nedostatku financí (62 %) a času (47 %). Ženy navíc uváděly důvod, že se musí starat o rodinu.

Ženy vykazují průměrně vyšší ochotu ke vzdělávání než muži. Výjimku v tomto ohledu tvoří kraje Karlovarský a Jihomoravský, kde to je naopak. „Lidé napříč kraji jsou ochotni věnovat vzdělávání v průměru dva dny v týdnu a investovat do něj průměrně dva tisíce korun měsíčně. Obecně ovšem projevily ženy vyšší ochotu investovat do vzdělávání vlastní peníze,“ podotýká Bydžovská. Výrazný je v tomto směru např. Ústecký kraj, kde nulovou ochotu investovat jakékoliv prostředky do zvyšování své kvalifikace projevilo 54 % dotázaných mužů. Naopak na Ostravsku a Brněnsku jsou to právě ženy, které by do vzdělávání nevložily ani korunu (Moravskoslezský kraj 21 % žen, Jihomoravský kraj 34 % žen).

Nezaměstnanost u žen roste rychleji

Jak si stojí ženy se vzděláním? Podle Českého statistického úřadu mají ženy do věku 34 let vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob než muži, ale už od 35. roku života je situace opačná. Nejvýrazněji je to patrné ve věkové skupině nad 65 let, kde mají ženy o 9 procent méně vysokoškolsky vzdělaných osob než muži.

Počty nezaměstnaných rostou více u žen. Zejména od 25 let věku mají české ženy vyšší míru nezaměstnanosti než muži.

Také v závislosti na vzdělání mají míru nezaměstnanosti vyšší, ovšem s výjimkou základního vzdělání.

Nadále platí, že ženy obecně u nás pobírají nižší mzdu než muži na srovnatelných pozicích. „Ženám se otevírá prostor pro další vzdělávání, které jim pomůže lépe se uplatnit na trhu práce. V našich kurzech dalšího vzdělávání tvoří významnou část účastníků,“ dodává PhDr. Jana Bydžovská.

Jiří Varhaník