Zkouška z češtiny je pro cizince podmínkou integrace

Obecně není příliš známo, že cizinec, který získá povolení k trvalému pobytu v ČR, požívá většiny výhod jako občané ČR. Získá nárok na veškeré sociální podpory a stává se např. účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Povolení k trvalému pobytu je proto pro cizince důležitým krokem k integraci v české společnosti. Nezbytnou a zásadní podmínkou celého integračního procesu je úspěšné složení zkoušky z českého jazyka.

Již od roku 2008 koordinuje Národní ústav pro vzdělávání (dříve Výzkumný ústav pedagogický v Praze) přípravu zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR a zajišťuje tzv. Systém výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Systém zahrnuje kromě koordinace vývoje zkoušky i další dílčí aktivity, kterými se snaží cizince a jejich učitele nejenom podpořit při přípravě na zkoušku, ale také zajistit informovanost všech zúčastněných i veřejnosti. Všechny informace a připravené učební materiály jsou dostupné z webových stránek www.cestina-pro-cizince.cz. Část webových stránek určená pro cizince je nabídnuta v 9 jazykových mutacích včetně češtiny. Na webových stránkách jsou k dispozici veškeré potřebné informace o zkoušce, interaktivní modelová zkouška, brožura s modelovou verzí zkoušky, která je i v tištěné podobě. Posledním učebním materiálem, který byl v listopadu 2011 také vytištěn, je příručka Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Příručka obsahuje veškeré podrobné údaje o zkoušce včetně praktických informací. Jádrem příručky jsou kapitoly vedoucí k podrobnému nácviku čtení, poslechu, psaní a mluvení. Každá kapitola zahrnuje základní informace o dané dovednosti, přípravná cvičení, konkrétní typy úloh ze zkoušky a modelové verze zkoušky. Součástí příručky jsou CD s nahrávkami. Realizaci zkoušky pro cizince zajišťuje aktuálně 42 institucí ve 14 krajích. Jde o síť jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a vybraná univerzitní pracoviště. Mezi uchazeči o zkoušku a povolení k trvalému pobytu převládají občané Ukrajiny, Ruska, Mongolska, Vietnamu a Moldavska, jak dokládá i rozložení státní příslušnosti a úspěšnost uchazečů z posledního sčítání za období listopad 2011 až duben 2012: Od počátku spuštění Systému v roce 2008 do 30. dubna 2012 bylo vyzkoušeno 21 183 úspěšných uchazečů. V současné době eviduje ministerstvo vnitra a zkoušející instituce až trojnásobný nárůst zájmu uchazečů o zkoušku. Tuto skutečnost potvrzuje 8272 vyzkoušených úspěšných cizinců za období od listopadu 2011 do dubna 2012 oproti období od května do října 2011, kdy bylo vyzkoušeno 3215 úspěšných cizinců.  Na základě příkladu vývoje Systému v 1. pololetí 2012 je zřejmé, že jeho úspěšné fungování může být zaručeno jen dobrou koordinací všech dílčích složek a aktivit a dobrou informovaností.

Kamila Sladkovská