Zpravodaj 1/2013

Z glosáře Cedefopu 14 * Klíčové údaje o vyučování jazyků 2012 * Priority irského předsednictví EU * Utváření profesní kariéry v 21. století * Demografický vývoj a poskytování kvalifikací * Architektura pro moderní učňovství * Mobbing v profesních školách * Jak si osvojujeme dovednosti

Zp1301a.pdf Zp1301a.pdf (243,07 KB


Editorial

Obrázek ukazuje vchod do Dublinského muzea spisovatelů. Na stránkách irského předsednictví EU je v části věnované Irsku uvedeno „10 věcí, které jste o Dublinu nevěděli“ – i když asi jak kdo. * Jméno Dublin je odvozeno od Dubh Linn, což v angličtině znamená Black Pool. (Black je černý, problém je s překladem slova pool – podle slovníku louže, tůň, rybník, stojatá voda… Nic z toho se moc nehodí, podle znalce irštiny a reálií by nejvýstižnější překlad sousloví byl černá hlubina, jako označení místa při ústí řeky Liffey, kde  Vikingové údajně kotvili své plachetnice. Francouzská autorka detektivek Fred Vargas vymyslela „svému“ komisaři Adamsbergovi v Paříži irskou hospodu Les Eaux Noires de Dublin, v českém překladu Černé vody Dublinu; detektivku Muž naruby si můžete půjčit v knihovně.) Oficiální irské jméno města zní Baile Átha Cliath, anglicky Town of the Hurdled Ford. (Česky asi Haťový Brod. Hať je stezka zřízená v močálovitém terénu z otepí, klestí a kulatých dřev, Slovník spisovného jazyka českého, 1960. Pojmenování města musí být velmi staré, protože brzy po jeho založení byl postaven most.) * Čtvrť Temple Bar – Sir William Temple zde žil v 17. století – nemá nic společného s bary, jak je známe dnes. Slovo bar v anglosaštině znamená gatehouse (strážní domek u brány, strážnice u plavidlové komory). * Park Phoenix je největší park obehnaný zdí v Evropě. Hlavní cestu, Chesterfield Avenue, dosud lemují plynové lampy. * Dublinský most, O'Connell Bridge, je jediným mostem v Evropě, který je stejně široký jako dlouhý. * 53 % obyvatel Dublinu je mladších než 35 let. * V Dublinu je přes tisíc hospod. The Brazen Head (mosazná hlava), údajně nejstarší, je v provozu již od roku 1168. * Původní pivovar Guinness Brewery v Dublinu má nájemní smlouvu na pozemky a budovy uzavřenou na 9000 let za 45 irských liber ročně. Smlouva společně s právy na vodu vyprší v roce 10759 (to znamená, že byla uzavřena v roce 1759, před 254 lety). * Čestní občané Dublinu, např. Bono z U2, mají právo pást ovce na trávníku v St. Stephen’s Green – parku ve středu města. * Bram Stoker, autor románu Dracula, se narodil v Dublinu. Existují domněnky, že jméno Dracula pochází z irského Droch Ola, což znamená zlá krev. * Ostatky sv. Valentina, patrona zamilovaných, jsou uchovány v relikviáři v karmelitánském kostele na Whitefriar Street.

Několik článků tohoto čísla se zabývá učňovstvím – tématem, o kterém se na evropské scéně odborného vzdělávání dnes často diskutuje. Do popředí se dostává duální systém někdy považovaný za lék na různé problémy od nedostatku kvalifikovaných pracovních sil až po vysokou míru nezaměstnanosti mládeže. (Právní status učňů v duálním systému je popsán na straně 11, v pravém sloupci.) Kolektiv autorů z Mezinárodní sítě inovativního učňovství (INAP) vypracoval memorandum o tom, jak by mělo vypadat učňovství 21. století. Terminologie memoranda je poněkud odlišná od terminologie používané v EU, protože pod záštitou předsedy rady INAP, Švýcara Philippa Gonona na něm spolupracovali autoři z Německa, Jižní Afriky, USA, Austrálie, Kanady a Číny. Samospasitelnost duálního systému popírá článek Demografický vývoj a poskytování kvalifikací (strana 8-9), který líčí chmurné vyhlídky německého trhu práce, na němž zanedlouho nebude dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by nahradili ty, kdo odejdou do důchodu. Kromě poptávky po vyučených se zvýší i poptávka po absolventech středních odborných škol (Fachschulen). V současné době je v Německu zhruba 350 učebních oborů, které se řídí učebními řády (Ausbildungsordnungen). Učební řády zaručují stejnou přípravu na povolání ve všech spolkových zemích, které mají v rámci základních škol určitou autonomii.                                                                               AK