Zpravodaj 1/2015

Z terminologie Cedefopu 36 *  Problémy s validací výsledků vzdělávání/učení *  Přeshraniční odborné vzdělávání a příprava ve Francii a v Německu  *  Není želva jako želva *  Paradigma *  Odborné rozhovory ve vzdělávání žáků *  Kuba – profesní příprava a další vzdělávání *  Systém vzdělávání ve Švédsku

Zp1501a.pdf Zp1501a.pdf (1,69 MB)


Editorial

Od ledna předsedá Evropské unii Lotyšsko. Obrázek ukazuje detail secesního domu, kterých je v Rize hodně. Ottův slovník naučný (1904) popisuje tehdejší Rigu jako „hlavní město ruské gubernie livonské, po Petrohradě a Oděsse nejznamenitější ruský přístav… Riga založena byla r. 1201 biskupem Albertem z Buxhövdenu na místě osady založené r. 1158 bremskými plavci. Město nadané hojnými privilegii lákalo četné kupce z Götalandu a rozvinulo se do té míry, že již roku 1282 Riga vstoupila do Hanzy, ale již jako město svobodné, vymanivší se r. 1274 z nadvlády biskupa (od r. 1253 arcibiskupa) rižského. V následující době bylo Rižanům zápasiti o svobodu s arcibiskupem a řádem mečových bratří, avšak přinuceni poddati se tomu řádu. Reformace ujala se zde již roku 1523, ale arcibiskupství zrušeno teprve r. 1566. V té době (od r. 1561) Riga byla pod panstvím polským, avšak král Sigmund II. zaručil jí všechny svobody a práva.“

V prosincovém editorialu jsme psali, že se v rubrice Z glosáře Cedefopu vrátíme zpět k původnímu pramenu, nyní jsme se však rozhodli pokračovat dál s terminologickým slovníkem – viz odkaz za článkem, protože je přece jen novější a více jazykových verzí pomáhá k přesnějšímu překladu. V této souvislosti jsme rádi, že se nevyplnil předpoklad, o kterém jsme se zmiňovali v prosincovém editorialu, a stručné zprávy Cedefopu jsou na nových stránkách opět dostupné v několika jazycích.

Budete-li si číst definice z doporučení Rady (2012) o uznávání neformálního a informálního učení (odkaz č. 2 na s. 7), možná vás zarazí termín vnitropodnikové kurzy, protože v češtině by postačilo napsat podnikové kurzy. Podobně sporné je používání slova vnitrostátní místo národní v oficiálních dokumentech. Po vzniku České republiky byly dřívější státní instituce přejmenovány na národní, např. knihovny s celostátní působností se nyní jmenují Národní knihovna, Národní technická knihovna, Národní pedagogické muzeum a knihovna Komenského… Přesto se v oficiálních překladech dokumentů EU píše o vnitrostátní politice, organizacích a opatřeních, na rozdíl od mezinárodní či evropské politiky…

K diskusi o terminologii významně přispěl bývalý kolega Stanislav Michek, který svou novou knihu nazval Kolegiální evaluace školy. V rubrice Nové knihy v knihovně si můžete přečíst úryvek z publikace, ve kterém autor zdůvodňuje, proč se rozhodl nahradit termín peer review srozumitelnějším a pochopitelnějším termínem kolegiální evaluace. Kapitola 1.2 Terminologické aspekty (s. 10–13) stojí za přečtení, což se dá říci i o celé knize.

Poslední terminologická otázka je spíš úsměvná a týká se názvů želv. Zjistili jsme totiž, že menší slovníky nebo obrázkové slovníky určené dětem a vydané ve Spojeném království zcela opomíjejí, spíše americký, název turtle. V článku na s. 9 se můžete seznámit s tím, jak se želvám v různých jazycích říká.

V roce 2011 vstoupil ve Švédsku v platnost nový školský zákon, který přinesl nějaké změny i do středního (odborného) vzdělávání. To ve Švédsku poskytují střední školy s poněkud zavádějícím názvem Gymnasieskolan. Podrobnosti najdete na straně 13.

A na závěr citát Gabriela Lauba (1928–1998), který jsme objevili v elektronickém časopise o informační společnosti Ikaros: Počítače se mýlí mnohem přesněji. Více o autorovi a jeho vtipných aforismech někdy příště.                                                                                                                                                                                                        AK