Zpravodaj 10/2003

Historie a blízká budoucnost EU v datech * Informační gramotnost * Etika ve vědě a výzkumu * Cizí jazyky v odborném vzdělávání a přípravě * Kompetenční střediska v Německu * Celodenní školy v Německu * Vzdělávací systém v Uruguaji * Co jsou to Pasantías? * Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung * Reforma základního obchodního vzdělávání ve Švýcarsku


Zpravodaj 10/2003


Editorial

Historie Evropské unie, stručně popsaná na třetí stránce, je poněkud spletitá. Nejprve postupně vznikla tři evropská společenství, která pak byla v roce 1993 nahrazena Evropskou unií, nikoliv však ve všech ohledech. Například úřední věstník, v němž jsou publikovány legislativní dokumenty, se až do roku 2002 nazýval Úřední věstník Evropských společenství. Teprve v roce 2003 se jeho název změnil na Úřední věstník Evropské unie (Official Journal of the European Union, Journal officiel de l’Union européenne atd.). Tuto změnu jsme zaznamenali se zpožděním, takže v záhlaví příloh č. II/2003 a IV/2003 je ještě omylem uveden starý název.

 

V článku Informační gramotnost na čtvrté straně se potvrzuje názor, že: „Počítačovou gramotnost nelze zaměňovat s informační gramotností, která je širší a obecnější.“ (Ten jsme v zářijovém čísle Zpravodaje citovali v rubrice Nové knihy knihovně ze sborníku Moravské zemské knihovny nazvaného rovněž Informační gramotnost.). Základem pilířem informační gramotnosti je schopnost uvědomit si, jaké informace člověk potřebuje a proč. Samotné vyhledávání informací je pak otázkou zvládnutí různých metod a prostředků. Když všechno selže, zbývá ještě Google (http://www.google.com). Tento internetový vyhledávač dokáže úspěšně suplovat úlohu nedokonalých („místních“) vyhledávačů na jednotlivých webových stránkách.

 

V minulém čísle Zpravodaje byla v článku o lingvistické rozmanitosti v Evropě zmínka o integrovaném učení se jazyku a odbornému obsahu – známém pod zkratkou CLIL. O této metodě najdete podrobnější informaci na šesté straně. Při prohlížení rubriky Co nového v časopisech (popřípadě při čtení článků z časopisu Formation Emploi v originále) se můžete přesvědčit o tom, že učit se výpočetní technice a zároveň francouzštině nemusí být jednoduché. Software se francouzsky řekne progiciel; počítač je ordinateur, ~ de poche je počítač do kapsy (anglicky do dlaně – palmtop), ~ portable je laptop; octet je byte, má 8 bitů – bit = bit; disquette je disketa; imprimante tiskárna, imprimante à marguerite je tiskárna laserová a frimousse je smajlík :-). Další výrazy najdete na adrese http://www.dicofr.com.

 

Se vzděláváním v Uruguaji seznamuje článek na desáté a jedenácté stránce. V této jihoamerické republice je vzdělávání věnována velká pozornost. Univerzita byla založena necelých dvacet let po vyhlášení republiky. Také odborné vzdělávání má dlouhou tradici. Míra negramotnosti je tu překvapivě nízká.

 

AK