Zpravodaj 11/2013

Z glosáře Cedefopu 23 * Evropský rámec e-kompetencí * Návrat k učení, návrat k práci * Standardy v profesní přípravě v Německu * Německý rámec kvalifikací * Potřeba kvalifikací a vzdělávání v ekologii

Zp1311a.pdf Zp1311a.pdf (1,15 MB)


Editorial

Vilniuský kostel sv. Anny (na obrázku v pozadí) z 16. století, byl postaven z červených cihel různých odstínů. Je patrně jednou z nejfotografovanějších staveb ve městě. Hlavní město Litvy Vilnius leží na řece Neris (Vilija), která je splavná a za druhým největším litevským městem Kaunas se vlévá do řeky Nemunas (Němen) a pak do Baltského moře. Vilnius má v současnosti necelých 600 tisíc obyvatel.

Vedle Evropského rámce kvalifikací existuje i Evropský rámec e-kompetencí (e-CF). Současná verze tohoto rámce (2.0) se bude aktualizovat (verze 3.0), zatím však existuje jen návrh. Pro Zpravodaj jsme se rozhodli přeložit současnou verzi, která je k dispozici ve více jazycích, což je při překládání vždy výhodou. Kromě angličtiny, němčiny a francouzštiny, které jsou v tabulce článku uvedeny vedle českého překladu, též v italštině, nizozemštině a ruštině. Anglická zkratka ICT je v e-CF do němčiny přeložena jako ITK, místo obvyklého IKT. Při pátrání po významu zkratky ITK jsme objevili slovník německých zkratek – viz rubrika Zajímavé internetové adresy. Jsou tam uvedeny obě zkratky – IKT i ITK. Ve francouzštině je místo zkratky přídavné jméno informatiques.

Stručná zpráva Cedefopu se zaměřuje na nezaměstnanost dospělých s nízkou nebo žádnou kvalifikací. Těmto lidem by mohl pomoci návrat k učení, ne však ve školních lavicích, které někteří z nich předčasně opustili, nýbrž v učebních dílnách nebo přímo na pracovišti. ČR má pátou nejvyšší nezaměstnanost lidí s nízkou kvalifikací v Evropě (za Slovenskem, Litvou, Španělskem a Bulharskem).

V Německu se v souvislosti s vytvářením Německého rámce kvalifikací objevují snahy o dosažení skutečné rovnocennosti (Gleichwertigkeit) všeobecného a odborného vzdělání, například při vstupu do vysokoškolského vzdělávání. Podle představ těch, kdo rovnocennost prosazují, by i na univerzity (nejen na odborné vysoké školy) měli mít přístup absolventi učebních oborů, kteří nemají maturitu (Abitur).

Do rubriky Zajímavé internetové adresy by se měli podívat hlavně pracovníci NÚV, kteří se chtějí dozvědět, jak se v blízké budoucnosti promění nádraží Hostivař. Garanti jednotlivých studijních a učebních oborů v rubrice najdou internetový převodník kódů, který byl vytvořen v Ústavu pro informace ve vzdělávání, a stále funguje. Propagátoři přírodních věd v rubrice najdou odkaz na webové stránky s provokativním názvem (v angličtině), které stojí za to navštívit opakovaně, protože jsou stále aktualizovány.

Příloha Odborné vzdělávání v Litvě vychází z publikace Cedefopu Odborné vzdělávání a příprava v Litvě, stručný popis. Potěšilo nás, že publikace byla vydána v anglické i litevské verzi, což usnadňuje překládání. (Česká republika je jednou z mála zemí, která v době svého předsednictví EU publikaci v edici „Odborné vzdělávání a příprava v …“ vůbec nevydala.) Publikace v této řadě mají jednotné uspořádání, takže se v nich snadno vyhledávají informace, například pro srovnávání mezi jednotlivými zeměmi.                                                                            AK