Zpravodaj 11/2014

Z glosáře Cedefopu 34 * Význam dalšího OVP v Evropě * Terciární vzdělávání v Austrálii * Hospodárné nebo kvalitní zkoušky? * Úspornost češtiny * Zdraví až do důchodu díky změně profese * Regionální sítě ve virtuálním prostoru

Zp1411a.pdf Zp1411a.pdf (1,09 MB)


Editorial

Bazilika Santissima Trinità di Saccargia je postavena v románském slohu blízko města Codrongianos v provincii Sassari na severu Sardinie. Kostel byl dostavěn v roce 1116 na troskách bývalého kláštera. Na stavbu byly využity místní kameny, černý čedič a bílý vápenec. Původ jména Saccargia je záhadný. Věž se zvonem je vysoká 40 metrů. O městě Sassari píše Ottův slovník naučný (1904): „Sassari, hlavní město italské provincie toho jména v severní Sardinii, 16 km od moře, v úrodné rovině rozkládající se podél zálivu dell’ Asinara, uprostřed olivových hájů, stanice trati Porto Torres–Chilivani a odbočky Sassari–Alghero má 38.268 obyvatel (1901). … Ze vzdělávacích ústavů vyniká universita přeměněná r. 1634 z bývalého studium generale založeného r. 1556. R. 1766 byla znova otevřena a rozdělena na fakultu právnickou a lékařskou, k níž náleží škola lékárnická; ale je slabě navštěvována; při universitě je knihovna (36.550 svazků s 208 rukopisy) a klinika; dále je tu seminář, bývalá kollej jezuitská, technický ústav a škola, lyceum aj.“

Při přípravě článků pro Zpravodaj se často díváme na webové stránky institucí, které mají v odborném vzdělávání podobné poslání, jaké měl Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), nyní součást NÚV. Seznam těchto institucí v zemích EU je se stručnými charakteristikami a odkazy na webové stránky v příloze Zpravodaje II/2010. Tam si můžete ověřit, že většina institucí hned na úvodní stránce prezentuje výsledky své práce, tzn. nově vydané publikace. Totéž platí pro německý Výzkumný ústav vzdělávání a sociální ekonomie, o  jehož existenci jsme se dozvěděli až teď (byl založen už v roce 1993!) – viz rubrika Zajímavé internetové adresy v tomto čísle. Zřejmě si uvědomují, že nutnost proklikávat se dále s nadějí, že časem narazí na něco zajímavého, hodně uživatelů odradí. Někdy mají na stránkách ilustrativní fotografie, ty však spíše podtrhávají, než zastiňují skutečný odborný obsah.

Pokud jste někdy překládali z angličtiny, němčiny, francouzštiny… do češtiny, pravděpodobně jste si všimli, že český překlad je vždy kratší. Čeština je totiž úsporný jazyk. Psal o tom Ludvík Vaculík v jednom svém fejetonu v Lidových novinách. Dával jako příklad německou větu: Sie ist durch einen Wald gegangen. Česky stačí jen: Šla lesem. Napadlo nás srovnat délku názvů různých vydání současného bestseleru Romaina Puértolase L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa. České překlady vyjdou nakladatele levněji a při vydávání knih mohou ušetřit několik stránek. Viz strana 11.

Pro přílohu tohoto čísla jsme prošli rubriku Zajímavé internetové adresy (je součástí Zpravodaje už 10 let) a vybrali jsme adresy, které jsou stále funkční a aktualizované a mohou být užitečné při práci, vzdělávání i zábavě. Na některých z nich může být i vzdělávání zábavou. Webové stránky institucí v seznamu zařazeny nejsou, protože je lze snadno vyhledat podle názvu instituce, nebo se podívat do výše zmíněné přílohy II/2010.

Z jedné webové stránky z přílohy jsme vybrali povzbuzující citát Victora Huga: „Člověk není líný, protože je ponořen v myšlenkách. Existuje práce viditelná a práce neviditelná.“ Tak nad tímto citátem se klidně můžete zamyslet.

AK