Zpravodaj 12/2002

Co je co v Evropě * Sekundární vzdělání a přístup na vysoké školy * Tendence ve vývoji školských systémů (3) – Francie * Certifikace cizojazyčných kompetencí v Německu * Anticipační postup při výzkumu vývoje kvalifikací * O učebních místech v duálním systému * Good Practice Center * iMOVE * Měření kvality vzdělávacích systémů * Systém kvalifikací ve Finsku


Zpravodaj 12/2002

Editorial 
V tomto čísle Zpravodaje se mimo jiné dozvíte, jak se v jednotlivých zemích Evropské unie ukončuje sekundární vzdělávání a čím je v nich podmíněn přístup na vysoké školy.Vzdělávání ve Francii (z německého pohledu) přiblíží třetí pokračování seriálu časopisu Pädagogik. Příští pokračování (v lednovém čísle) bude věnováno Švýcarsku, o jehož školském systému není k dispozici tolik informací, jako je tomu u systémů zemí EU, které jsou častěji zkoumány a porovnávány v různých studiích.Upozorňujeme na článek o „střediscích dobrých zkušeností z praxe“ (Good Practice Center), která využívá při své práci Spolkový ústav odborného vzdělávání – BIBB. Využívání či sdílení „dobrých zkušeností z praxe“ je poměrně nový trend, o němž se můžete dočíst i v příloze číslo IV/2002.Připravili jsme pro vás stručné charakteristiky různých evropských i celosvětových institucí, které se někdy omylem zaměňují – například Evropská rada s Radou Evropy.

Seznámíte se s nedávno zveřejněným návrhem jedné z těchto institucí – Evropské komise – na to, čeho by měly dosáhnout systémy vzdělávání a profesní přípravy v členských zemích EU do roku 2010. V tomto roce má být ekonomika EU nejlepší na světě. O otázkách vzdělávání se bude jednat i na zasedání Evropské rady 12. a 13. prosince 2002 v Kodani.