Zpravodaj 12/2012

Z glosáře Cedefopu 13 * Odborné vzdělání na trhu práce * Prostupnost systémů vzdělávání v Evropě * High schools v USA * Klima a životní prostředí v Srbsku * Alfabetizace orientovaná na vzdělávání * Systém zkoušek založených na kompetencích – zkušenosti z Finska * Deset kroků pro lepší vzdělávání * Vzdělávání odborných učitelů ve Francii * Výzkum povodí řeky Sávy

Zp1212a.pdf Zp1212a.pdf (588,12 KB


Editorial

Athbhliain faoi mhaise dhaoibh! Irsko od nového roku předsedá Evropské unii, a proto na úvod přejeme šťastný nový rok v irštině všem čtenářům Zpravodaje. Kdybychom chtěli popřát každému zvlášť, poslední slovo by bylo dhuit. Tak složitá je irština. Irsko naposledy předsedalo EU v roce 2004, kdy do unie vstupovalo 10 nových států, včetně ČR, jak se můžete dočíst v editorialu čísla 1/2004. Fotografie je z předvánočního Dublinu.

Ottův slovník naučný (1897) popisuje Irsko jako celý ostrov (nyní rozdělený na Irsko a Severní Irsko – součást Spojeného království), který „tvoří království spojené s Velkou Britannií. … Vedle Irů bydlilo r. 1892 v Irsku 74.523 Angličanů, kteří nejvíce se táhnou do průmyslového Ulsteru, právě jako naopak Irčané od r. 1851 v přístavních a průmyslových městech anglických, jako v Londýně, Liverpoolu, Bradfordu, Newcastlu, Greennocku a j., vytvořili velké irské čtvrti. Dublin a Belfast jsou co do cizinců nejvíce zaplaveny Skoty, jichž žije v Irsku 27.323; kromě nich napočítalo se tam 1232 Francouzů, 940 Němců, 374 Italů, 263 Norů a j. R. 1892 přistěhovalo se do Irska v následcích ostrých zákonů antisemitských 1111 židů z ruského Polska.“

V jazykovém koutku si probereme idiom, který ukončuje anglickou verzi stručné zprávy Cedefopu (Zpravodaj, s. 8). Zní: being caught between a rock and a hard place (být chycen mezi skálou a tvrdým místem). Žádný český odpovídající idiom nás nenapadl, stejně jako překladatele ostatních verzí, jen Italové přišli s podobným přirovnáním: trovarsi tra l'incudine e il martello (nacházet se mezi kovadlinou a kladivem). To je možná ještě horší, než ta skála, protože kladivo jednou může dopadnout!

Na straně 9 najdete podrobnější článek o amerických středních školách s názvem high school, který je pro nás zavádějící. Kdyby se u nás nedabovaly všechny filmy a seriály, bylo by sousloví high school známější. „S Kate jsem chodila na střední“, říká se místo toho v dabingu (jsou to taky dvě slabiky). Americký učitel angličtiny, který vyučoval v kurzech v bývalém VÚOŠ, říkal, že „v high school se hlavně hraje baseball, v college přibydou některé další vyučovací předměty včetně praktického vyučování, při němž se studenti učí vyrábět různé předměty ze dřeva, a za opravdovou vysokou školu je považována až university.“ No, neměl tak úplně pravdu, protože, jak se můžete v článku sami dočíst, v high school se nehraje jen baseball, pěstuje se tam mnoho dalších sportů, některé pro nás překvapivé (cheerleading), jiné známé, ale s nezvyklými americkými názvy (track and field, crew).

V tomto čísle se shodou okolností sešly dva články o odborném vzdělávání, které čerpají z materiálů Cedefopu. Oba se do určité míry zabývají srovnáváním všeobecného a odborného vzdělávání převážně na rozhodující střední úrovni (ISCED 3 a 4), neboť tam se od sebe ve většině zemí oba proudy oddělují. Pokud se však uskuteční myšlenka prostupnosti v celém vzdělávacím systému, mohou se absolventi obou proudů opět setkat na jedné vysoké škole. Kromě toho neustále připomínané celoživotní vzdělávání umožňuje odbočit z předem vytyčené trasy někam jinam. V dobrém systému by žádné rozhodnutí nemělo být fatální, což neznamená, že by se o něm nemělo důkladně přemýšlet.

Šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2013 (tentokrát pro jistotu česky) svým čtenářům přeje redakce Zpravodaje. Lednové číslo vychází v pondělí 21. ledna.                                                                                   AK