Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho přírůstky *  Švýcarský federální ústav pro OVP – SFIVET *  Finské školy neruší předmětové vyučování *  Předčasné odchody ze vzdělávání *  Memorování, nebo učení s porozuměním? Vhodná je kombinace více přístupů *  Pedagogické a profesní poradenství v Dánsku

Editorial

Nový orloj ve Staré Bystrici na Kysucích, údajně nejpřesnější orloj na světě (hodiny řídí počítač), pomalu odpočítává dny, hodiny a minuty slovenského předsednictví Evropské unii a také Zpravodaje, neboť dvanácté číslo 27. ročníku zakončuje jeho vydávání v této vám dobře známé zčásti tištěné a hlavně elektronické podobě v PDF.

Při této příležitosti by bylo dobré vzpomenout na všechny spolupracovníky, kteří se na vydávání Zpravodaje podíleli, jenže do editorialu by se všechna jména nevešla, tak vzpomenu jen na dva z nich, kteří už nejsou mezi námi, na Ivana Švandu a Petra Viceníka. Oba dva měli na podobu a vývoj časopisu velký vliv. Ostatní spolupracovníky můžete odhalit nejlépe virtuálním listováním jednotlivými čísly a ty novější možná znáte i osobně. Je třeba vzpomenout i na pracovníky či spíše pracovnice v rozmnožovně, kde v začátcích vydávání Zpravodaje nebyla práce tak jednoduchá jako dnes, kdy na ni dohlíží počítač. A konečně jsou tu dva „neviditelní“ spolupracovníci, kteří dělali korektury editorialu (Vláďa Voznička) a všeho ostatního (Honza Klufa). Nebýt dobrých korektorů, mohl by si člověk připadat neomylný, a to je vždycky nebezpečné.   

První článek je překladem stručné zprávy Cedefopu, která je dostupná vždy v několika jazykových verzích, což je pro překladatele velmi výhodné. Tentokrát jsme převzali ze slovenské verze obrázek i s textem, protože jeho překreslení by bylo velmi obtížné. Pro mladší ročníky uvádíme, že okrem znamená kromě. Jinak tam názorně vidíte, že jsme jedinou zemí v EU, kde se používá zkratka ICT, přestože neodpovídá slovnímu vyjádření.

Shodou okolností se v tomto čísle sešly tři kratší články o vzdělávání ve Finsku (lednové číslo už nebude, tak jsme žádný z nich nemohli odložit). Nejzajímavější je asi ten, z něhož se dozvíte, že napomínání „Seď a nemel sebou, když čteš!“ může být kontraproduktivní.

Příkladem nyní tak propagované vícejazyčnosti může být Švýcarsko. Mluví se tam německy, francouzsky a italsky, ale ve federálních institucích se používá angličtina, jak se můžete v tomto čísle přesvědčit na příkladu federálního ústavu, který se zaměřuje na vzdělávání vzdělavatelů v odborném vzdělávání. Pokud vás zajímá vývoj Švýcarska z hlediska používaných jazyků, můžete nahlédnout do Zpravodaje 12/2008 na článek, jehož francouzský autor upozorňuje na to, že Švýcarsko ztrácí svůj (francouzsko-německý) bilingvismus. V článku je ještě zmiňována i rétorománština.

Spolu se Zpravodajem se s vámi loučím i já.

Na závěr vybírám optimistický citát Francise Bacona (1561-1626)

If a man look sharply and attentively, he shall see Fortune; for though she be blind, yet she is not invisible.

Hledí-li člověk pozorně a soustředěně, uvidí štěstěnu, protože i když je štěstěna slepá, není neviditelná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AK