Zpravodaj 4/2016

Cedefop: Na nových cestách * Rozvoj podnikatelských kompetencí z psychologického hlediska * Dětem na prvním stupni domácí úkoly neprospívají, říkají vědci * Není zámečník jako zámečník * Švédsko 2016: Rok odborného vzdělávání a přípravy * Rakousko: zákon o národním rámci kvalifikací vstupuje v platnost *       Proč lidé věří konspiračním teoriím * Počáteční podpora pro mladé lidi v EU: Od implementace k evaluaci * Umělecká řemesla – práce s kovem

Zp1604a.pdf Zp1604a.pdf (2,18 MB)


Editorial

„Janus slul v římské methodologii staroitalský bůh chránící veškeré vchody domu soukromého i průchody veřejné, jež otvírá i zavírá, opatřen jsa klíčem i holí (k odhánění nevítaných i k odvracení zla) a vyhlížeje svojí dvojí tváří bděle k východu a západu. Rovněž brány nebeské stály pod jeho dozorem, takže pozdější filosofický názor z něho učinil tvůrce a pořadatele světa. Z boha vchodu vznikl snadno bůh všelikého začátku: zajišťuje dobrý počátek veškerého díla, vzýván na prvním místě před ostatními bohy při všech obětech a modlitbách; jemu zasvěceno jitro, první den každého měsíce (Calendae), první měsíc v roce (Januarius), o jehož prvém dni každý Říman zdárným počátkem svého obvyklého zaměstnání hleděl si zajistiti úspěchy další; odtud se stal též bohem roku, jehož prsty na sochách sestavovány tak, že vykazují 355 nebo 365 dní, a stotožňován s Aionem.“ (Ottův slovník naučný, 1898)

Stručná zpráva Cedefopu se tentokrát zabývá především Cedefopem samotným a jeho aktivitami. Hledí do minulosti i do budoucnosti podobně jako bůh Janus, který je zmiňován na začátku stručné zprávy nazvané Na nových cestách. Zpráva bilancuje a zároveň plánuje nové aktivity. Počty citací z prací Cedefopu i počty stahovaných publikací a stručných zpráv jsou úctyhodné. Podílí se na nich i Zpravodaj, protože si pro překlad stručné zprávy stahujeme vždy tři jazykové verze (anglickou, francouzskou a německou). Tentokrát jsme nahlédli i do polské verze, protože v polštině, podobně jako v češtině, se nevaliduje skutečnost, že se někdo učil, ale výsledky toho učení, po polski „walidacja kompetencji zdobytych poprzez uczenia”. Cedefop byl založen v tehdejším Západním Berlíně, protože však měl být evropskou nikoliv německou institucí, jeho zaměstnanci, v převážné většině Němci se dohodli na francouzštině jako dorozumívacím jazyku. Tenkrát ještě v mezinárodních organizacích nepřevažovala angličtina tak, jako je tomu dnes.

V loňském lednovém čísle Zpravodaje byl článek s názvem „Není želva jako želva“. Některým čtenářům se zdálo, že nemá v tomto časopise co dělat, přestože tam byla zmínka o želví grafice, která je dost odborná záležitost. To se u článku „Není zámečník jako zámečník“ nemůže stát. Snažili jsme se také najít vhodné ekvivalenty k různým druhům zámečníků v jiných jazycích a budeme rádi, když nám k našim překladům napíšete své připomínky.

Rodiče žáků 1. stupně základní školy upozorňujeme na článek na straně 8, který „není vhodný pro děti“, ale dospělí by se nad ním mohli zamyslet.

V minulém čísle byl uveřejněn článek o výchově k podnikavosti ve školách v Evropě. V tomto čísle najdete překlad článku z německého časopisu z doby, kdy ještě termín „výchova k podnikavosti“ nebyl tak rozšířen, a proto se v něm píše o „podnikatelských kompetencích“, které by si měli osvojit žáci odborných škol i již dospělí podnikatelé. 

A na závěr citát Gilberta Chestertona: Nejpraktičtější a nejdůležitější věc o člověku je stále jeho názor na svět… Myslíme si, že pro generála, který má bojovat proti nepříteli, je nejdůležitější znát počet nepřátel, ale ještě důležitější je znát jejich filozofii. (The most practical and important thing about a man is still his view of the universe... We think that for a general about to fight an enemy, it is important to know the enemy's numbers, but still more important to know the enemy's philosophy.)                                                                                                                                               AK