Zpravodaj 7-8/2003

Mobilita zdravotnických pracovníků v Evropě * Závěrečné zkoušky v nových oborech z oblasti IT v Německu * Odborné vzdělávání v USA * Změny ve vysokoškolském vzdělávání v USA * Sekundární vzdělávání a odborná maturita ve Slovinsku *  Vzdělávání dospělých ve Flandrech * Vzdělání přitahuje další vzdělávání – i ve Flandrech * Nová smlouva o profesní přípravě ve Flandrech * Politika rozvoje lidských zdrojů v Belgii * Rozdělení pracovních sil v zemích, které se ucházejí o členství v EU, podle odvětví


Zpravodaj 7-8/2003


Editorial

Dvacet úředních jazyků EU je úctyhodné číslo. Je pravděpodobné, že rozšířením EU se ještě posílí postavení angličtiny jako nejčastějšího „dorozumívacího“ jazyka, pro které se začala používat zkratka ELF – English as Lingua Franca. Přejímání informací prostřednictvím jediného jazyka je poněkud ošidné. Proto je dobré znát kromě angličtiny ještě jeden světový jazyk alespoň do míry, která dovoluje srovnání a korekci. Dokumenty EU jsou překládány do všech (zatím jedenácti) jazyků. Srovnáním jednotlivých překladů se zjistí, že některé termíny se překládají a jiné ne. Například název programu „Mládež“ (Youth, Jeunesse, Jugend, Juventud…) se překládá, zatímco termín e-Learning zůstává ve všech jazycích stejný. (Podle toho, z jakého zdroje zrovna čerpáte, může být písmeno „L“ velké nebo malé, a pomlčka mezi „e“ a „learning“ může být vynechána – v tom případě je však „L“ vždy velké – eLearning. Tento způsob psaní je však zrádný, protože počítačová kontrola pravopisu jej obvykle považuje za chybu a ihned opravuje.) Zkratka utvořená ze sousloví „informační a komunikační technologie“ se ve všech jedenácti jazycích skládá z prvních písmen tří významových slov; Němci mají IKT, Francouzi TIC atd. – viz editorial čísla 3/2002 a názorná ukázka v rubrice Co nového v časopisech (strana 22), převzatá z různých jazykových verzí časopisu Vocational training. Jen u nás se uchytilo nelogické používání zkratky ICT (čti aj sí tý), jak se můžete přesvědčit v tomto čísle v rubrice Nové knihy v knihovně (publikace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku). Je pravda, že znalost angličtiny je „Nespornou výhodou a dokonce podmínkou pro využívání mnoha programů elektronického učení…“, ale nemělo by se to přehánět tam, kde vystačíme s češtinou. Při překládání z americké literatury by tento problém nevznikl (viz strana 12). Tam se používá termín „informační technologie“ neboli information technology. Možná si říkají, že slovo „komunikační“ je nadbytečné, protože se předpokládá, že informace se sdělují. Jedna z mnoha definic informace zní: Sdělitelný poznatek, který má smysl a snižuje nejistotu.

Tři články se věnují vzdělávání dospělých ve Flandrech – každý z nich z jiného úhlu pohledu. Ve Flandrech se mluví vlámsky, s výjimkou Bruselu, který je jejich hlavním městem. Nejlépe to poznáte při jízdě vlakem. Ve městě je několik nádraží (nejstarší z nich se začalo stavět v roce 1838 jako první v Evropě). Dokud projíždíte Bruselem, ukazuje se nápis „příští zastávka“ (arrêt prochaine) ve francouzštině. Za hranicemi města již jen ve vlámštině, pokud vlak jede územím Flander.  AK