Zpravodaj 7-8/2012

Z glosáře Cedefopu 9 * NEET – ohrožení mladí lidé v Evropě * Evropané a jejich jazyky * Postavení angličtiny v EU * Jazyky pro zaměstnání * Učení se cizím jazykům v EU * Program kyperského předsednictví Radě EU * Otevření vysokých škol novým skupinám? * Nová Matura v Rakousku * Je něco zdravého ve státě dánském * Smíšené třídy v odborném školství v Německu * Kvalifikování učitelů profesní přípravy v Číně

Zp1208a.pdf Zp1208a.pdf (631,46 KB


Editorial

Od 1. července předsedá EU Kypr. Hlavní město Kypru, Nikósie, někdy též nazývaná Levkosie, má na webových stránkách magistrátu nápis „poslední rozdělené hlavní město v Evropě“. V letech 1489–1571 vládli Kypru Benátčané. Nikósie byla jejich správním střediskem. Kypr byl ohrožován Turky, a proto byl z Benátek povolán Ascanio Savorgnano, aby navrhl opevnění Nikósie – viz obrázek.  Hradby Nikósie byly vybudovány ve velmi krátkém čase, v letech 1567-1570, proti Turkům však zemi neochránily. O jejich účinnosti pochyboval i sám stavitel. Ottův slovník naučný (1902) o městě píše: „Nikosia, středověkým názvem Leukosia nebo Levkosia, hlavní město ostrova Cypru a distriktu toho jména, téměř uprostřed ostrova v úrodné rovině na říčce Pedias, má 12.515 obyvatel, z nichž jest přes polovinu Řeků, 14 mešit, 10 řeckých, 1 katolický, 1 armenský a 1 evangelický kostel, karavanseraje, 23 bázáry, palác vladaře, vojenskou nemocnici, řecký seminář kněžský, továrny na zboží hedvábné, vlněné a kožené, koberce, čilý obchod s vínem, hedvábím, kožemi aj., je sídlem anglického High Commissionera a řeckého arcibiskupa. – Srovnej Levkosia, the capital of Cyprus (Londýn, 1881).“

Poměrně velká část letního dvojčísla je věnována cizím jazykům. Výsledky šetření Eurobarometru ukazují některé změny ve znalosti cizích jazyků od minulého šetření. Zjišťovalo se i využívání různých metod zdokonalování se v cizím jazyce.  Jednou z těch příjemnějších je sledování filmů v původním znění s titulky. Filmy s titulky jsou nejoblíbenější ve Švédsku (92 %) a v Dánsku (88 %), naopak u nás je pro titulky jen 6 % dotázaných, na Slovensku 7 %. Více než polovina dotazovaných se domnívá, že Evropané by měli mít jeden společný dorozumívací jazyk. Pochopitelně se neuvádí, který by to měl být. V článku o postavení angličtiny v EU se dočtete o stížnostech francouzského tisku na přílišné upřednostňování angličtiny před ostatními jazyky. Článek Jazyky pro zaměstnání se zmiňuje o metodě CLIL (viz též rubriku Nové knihy v knihovně), znalost angličtiny označuje za nutnost a znalost dalšího jazyka za konkurenční výhodu. První letošní číslo časopisu Formation Emploi (Co nového v časopisech) vyšlo v nové úpravě. Resumé článků ve francouzštině a v angličtině jsou nyní před články, což je pro dokumentátora šikovné, na konci časopisu jsou resumé v němčině a španělštině. Toto číslo se věnuje vysokoškolskému vzdělávání.  

V jazykovém koutku probereme termín matura, zpopularizovaný v písni: „Matura se blíží, 14 dní do ní, moje hlava prázdná, jen to v ní duní.“ Matura s velkým počátečním písmenem je však v rakouské němčině (Němci mají Abitur) spisovným označením pro maturitní zkoušku. Nová Matura zřejmě nebude mít tak osudové důsledky jako česká maturita. Je v ní pamatováno na nějaké možnosti nápravy ještě v řádném termínu. Maturanti nebudou tolik stresovaní a možná se i ušetří peníze.

Příloha Zpravodaje je věnována Dánsku. O kvalitě dánského školství si můžete přečíst i v knize s výmluvným názvem Pohledy na dánské školství, aneb putování pedagogickým rájem (Znovuobjevené knihy). O zdravém stravování v Dánsku se dočtete na straně 17 v článku, který informuje o výsledcích projektu Eatwell (jíst dobře). Nejpoučnější je konstatování na konci článku – Dánové důvěřují svým veřejným institucím.                         AK