Zpravodaj 9/2014

Z glosáře Cedefopu 32 * Sociální situace mladých Evropanů * Oxfordský slovník drží krok s dobou * Profesní školy v demografické změně * Profesní orientace: rozpory a otevřené otázky * Střední školy a alkohol v Británii

Zp1409a.pdf Zp1409a.pdf (937,70 KB)


Editorial

Plánek botanické zahrady v Padově připomíná, že ve městě je univerzita s historií sahající až do počátku 13. století. Ottův slovník naučný (1902) uvádí: „Důležita jest Padova jako jedno ze středisek duševního života Horní Italie. Její universita náleží k nejstarším a největším v Italii, neboť byla založena již r. 1222 a má 135 docentův a 1471 posluchačův (1900–01). Vznikla odchodem části studentstva a professorů z Bologně a těšila se veliké přízni se strany městské správy a později i rakouské a italské vlády. Skládá se z fakulty právnické, lékařsko-chirurgické, mathematicko-přírodovědné a filosofické a náleží k ní i kurs pro porodní pomocnice v Benátkách, universitní knihovna se 136.000 svazky, 64.900 menšími spisy a 2326 rukopisy, hvězdárna a botanická zahrada, založená r. 1545, tedy se stávajíc nejstarší.“

Příprava tohoto čísla Zpravodaje se trochu zkomplikovala. V jejím průběhu jsem dostala nový počítač i nový Word 2013. Ve Zpravodaji se používají dva typy písma, které nejsou v základní výbavě: Futura CE a Adobe Garamond pro. Je-li v počítači Adobe PDF Converter pro převádění textů do formátu pdf, je tam i Adobe Garamond pro a pravděpodobně se moc nemění. S Futurou CE to bylo složitější, protože nová přihraná verze se od předchozí lišila k nepoznání, což se ukázalo při otevření starších čísel Zpravodaje. První číslo Zpravodaje v nové úpravě s Futurou CE vyšlo před deseti lety (1/2005), takže tento typ písma mohl být mezitím pozměněn několikrát. Dělá se to prý tak jednou za dva roky proto, aby se poznalo, kdyby někdo chtěl vydávat nějaký dokument vytvořený na počítači, např. závěť, za starší než ve skutečnosti je. Naštěstí kolega Ondra Suchý, který v roce 2005 udělal pro Zpravodaj nový lay out, o tom ví, staré fonty má schované, přehrál mi je do počítače (kdybyste měli někdy podobný problém, musíte napřed vymazat ty nové, protože systém jim dává přednost) a tím zachránil situaci. Word 2013 se rád předvádí. Pokaždé, když znovu otevřete nějaký soubor, pozdraví slovy „Vítejte zpátky! Pokračujte tam, kde jste skončili, před pár sekundami, 10 minutami, čtyřmi hodinami nebo třeba 29. srpna.“ Člověk si hned připadá o trochu digitálně dementnější…

Digitální doba ovlivňuje i jazyk. Proč si neušetřit práci při psaní esemesek nebo emailových zpráv? Pravděpodobně jste se již setkali se zkratkou ASAP (as soon as possible – co možná nejrychleji), která se již v korespondenci běžně používá. Oxfordský slovník na vývoj anglického jazyka průběžně reaguje. Na stránkách 6 a 7 se můžete seznámit s nově zařazenými termíny, které jsme vybrali z „poslední várky“ a doplnili českým překladem. Jsou mezi nimi zkratky, zkratkovitá slova, výstižná přirovnání a dokonce i jedno úsloví.

Příloha tohoto čísla se zabývá nezaměstnaností mladých a starších pracovníků. Obsahuje statistické údaje. Při práci se statistikami je dobré mít na mysli kritický výrok Andrewa Langa (1844–1912), skotského básníka, spisovatele, literárního kritika, antropologa a historika: He used statistics as a drunken man uses lampposts; for support rather than illumination. (Používá statistiku jako opilec pouliční lampu – spíše pro oporu než pro osvětlení.)     AK