Zpravodaj - příloha I/2007

Pozadí Helsinského komuniké * Helsinské komuniké o zvýšené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě


Zpravodaj - příloha I/2007


Komuniké evropských ministrů odborného vzdělávání a přípravy, evropských sociálních partnerů a Evropské komise, shromážděných v Helsinkách 5. prosince 20063 za účelem revize priorit a strategií Kodaňského procesu.

 

Z prosincového neformálního setkání ministrů školství vzešlo Helsinské komuniké, jehož překlad je doplněn překladem podkladového materiálu pro komuniké, který podrobněji popisuje pozadí a historii snah o zvýšení evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě. Helsinské komuniké bylo přeloženo z anglické verze s přihlédnutím k francouzské a německé verzi. To pomohlo k vyřešení některých problémů se specifickými anglickými termíny. Například „decentralised peer learning“ je ve francouzštině přeloženo jako „decentralizované učení v kolektivu“ (l’apprentissage en équipe décent-ralisé) a v němčině jako „decentralizované vzájemné učení“ (dezentralisiertes wechselseitiges Lernen). Je vždycky výhodné nespoléhat jen na anglickou verzi, která může vést k zavádění zbytečných anglicismů do češtiny.