Zpravodaj - příloha II/2001

Memorandum o celoživotním učení. Pracovní materiál Evropské komise


Zpravodaj - příloha II/2001

Obsah

Úvod

Celoživotní učení – čas jednat

Evropa občanů díky celoživotnímu učení

Znalostní společnosti: úkoly, které přináší změna

Kontinuita učení v průběhu života

Společně pracovat na tom, aby se celoživotní učení stalo skutečností

Podniknout kroky ve prospěch celoživotního učení: šest klíčových myšlenek

1. myšlenka: Nové základní dovednosti pro všechny

2. myšlenka: Více investic do lidských zdrojů

3. myšlenka: Inovace ve vzdělávání

4. myšlenka: Oceňování učení

5. myšlenka: Nová koncepce poradenství

6. myšlenka: Přiblížit učení domovu Mobilizovat zdroje pro celoživotní učení

Příloha I – Příklady dobrých zkušeností z praxe celoživotního učení

Příloha II – Rámec pro tvorbu indikátorů a kritérií pro celoživotní učení