Zpravodaj - příloha III/2014

Učení na pracovišti v Evropě

Zp1404pIIIa.pdf Zp1404pIIIa.pdf (196,37 KB)


Evropská komise zpracovala v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v roce 2013 brožurku podávající přehled o učení na pracovišti (Work-Based Learning – WBL) v Evropské unii s konkrétními příklady praxe v jednotlivých zemích. Poněkud zkrácený překlad jsme se rozhodli vydat jako přílohu Zpravodaje.