Zpravodaj - příloha V/2014

Trh práce pro mladé i starší pracovníky

Zp1409pVa.pdf Zp1409pVa.pdf (451,34 KB)


Německý Výzkumný ústav budoucnosti práce (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit – IZA) zpracoval studii o současné situaci mladých lidí a starších pracovníků na trhu práce v členských státech EU. V době krize jsou uplatňována politická opatření podporující zaměstnanost obou skupin. Shromážděná data ukazují, že tyto dvě skupiny si na trhu práce nekonkurují. Pro zlepšení situace obou skupin je důležité zdokonalit fungování trhu práce v EU, což je především úkolem jednotlivých členských států, i když iniciativy přijaté na úrovni EU mohou stimulovat výměnu zkušeností a usnadňovat mobilitu v rámci EU.