VYUŽITÍ FOTOGRAFIE VE VÝUCE DĚJEPISU – ON-LINE SEMINÁŘ 7. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží využití fotografie v oborových perspektivách v dějepise (historická věda, didaktika dějepisu, teorie médií, paměťová studia).

Současná popkultura je vizuální. Žáci sami díky mobilním telefonům často fotografují a sdílejí snímky na sociálních sítích (Facebook, Instagram). Dle posledních výzkumů je i historie často zprostředkována obrazem. Didaktika dějepisu věnuje fotografii jako specifickému pramenu velkou pozornost z mnoha důvodů: snímky jsou srozumitelné, vyvolávají emoce, jejich prezentace není technicky náročná, jsou dostupné, sami žáci mohou přijmout roli fotografů. Didaktik a historik Kamil Činátl z Filozofické fakulty UK a z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí ve čtvrtek 7. 1. 2016 od 20:00 účastníky webináře s možnostmi, jak využít fotografie ve výuce. Nabídne konkrétní snímky a postupy jejich zapojení do výuky, dotkne se vzdělávacích cílů, které lze s pomocí fotografie efektivně naplnit.

Cíle setkání:

  • Setkání nabídne konkrétní postupy, jak účinně využít fotografii ve výuce.
  • Jaké typy fotografií jsou vhodné pro využití ve škole?
  • Jak interpretovat fotografii?
  • Jak můžeme do výuky zapojit žáky jako fotografy?
  • Využití fotografií se zaměřuje na zefektivnění výuky: motivuje žáky a studenty, posiluje udržitelnost znalostí a rozvíjí historickou gramotnost.

Stručný program setkání:

  • Obrazy jako mnemotechnická pomůcka.
  • Analýza a interpretace ikonických snímků 20. století (Nick Ut: Napalm Girl, Jevgenij Chaldej: Vztyčení vlajky nad Reichstagem, Joe Rosenthal: Vztyčení vlajky na Ivodžimě aj.).
  • Srovnávací fotodvojice a jejich využití ve výuce.
  • Práce s rodinným fotoalbem.
  • Reflexe: proč pracovat s fotografií ve výuce?

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů (občanská výchova, literární a mediální výchova), kteří se ve výuce zabývají moderními dějinami. Metodika práce s fotografií se zaměřuje na zefektivnění výuky, a tak se může hodit všem, kteří se potýkají s nedostatkem času (příkladně učitelé na SOŠ a SOU). 
Setkání je zdarma.

Lektor:

Kamil Činátl, Ph.D. Více než deset let vyučoval češtinu a dějepis na několika pražských gymnáziích. Působí na Ústavu českých dějin FFUK, kde se věnuje didaktice dějepisu. Na Ústavu pro studium totalitních režimů se zabývá tvorbou pomůcek pro učitele. Je spoluautorem řady vzdělávacích aplikací a metodik.


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE.

Potřebujete: počítač připojený na internet, bedničky nebo sluchátka. 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně odpoví.