Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole - webinář RVP.CZ dnes ve 20.00

Lektor  Mgr. Petr Chaluš nejen o tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství.

Poradenství a rozvoj dovednosti žáka v řízení vlastní vzdělávací a profesní cesty

O tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství a jak lze s těmito informacemi pracovat na škole, bude na on-line setkání Metodického portálu RVP.CZ ve středu 7. října 2015 od 20.00 hovořit Mgr. Petr Chaluš.

V rámci sítě Euroguidance si evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství. Mnoho inspirací z evropských zemí může být užitečných pro české učitele i poradenské pracovníky pracující na školách. Je důležité přibližovat dětem v každém věku téma světa vzdělávání a práce, i šířeji téma životních cílů obecně. Žákovi může téma přinášet učitel, poradenský pracovník ve škole i celkově škola, tím, jak je otevřená okolnímu světu. Pro děti, dospívající i dospělé jsou důležité příležitosti poradit se o svém stávajícím a budoucím rozvoji, vzdělávání a práci.


Centrum Euroguidance poskytuje informace, zdroje a metodiky a vyzdvihuje příklady dobré praxe i v rámci České republiky, například prostřednictví udílení národních cen.


Setkání je zdarma a je určeno nejen učitelům a poradenským pracovníkům na základních, ale i středních školách.

Mgr. Petr Chaluš - poradce ve vzdělávaní, pracuje aktuálně pro české centrum Euroguidance v rámci programu Erasmus+. Absolvoval FFUK, obor pedagogika, psychoterapeutický výcvik a další vzdělávání. Aktuálně v doktorském studiu na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity.Pracoval jako poradenský pracovník základní školy, lektor dalšího vzdělávání učitelů a v oblasti mezinárodní spolupráce ve školním vzdělávání.

Vstup do on-line místnosti začíná 15 minut před začátkem zde