Praktické workshopy

První den konference uzavřel za velkého zájmu účastníků večerní blok praktických workshopů. Pro oblast Digitalizace řízení školy byl lektorem Ing. Ondřej Mandík (SPŠ elektrotechnická Ječná, Praha). Workshop na téma Rámec digitálních kompetencí učitelů – Digi CompEDU vedli Mgr. Daniela Růžičková (NÚV) společně s PhDr. Ondřejem Neumajerem, Ph.D. (MŠMT). Workshop Využívání digitálních nástrojů pro výuku lektoroval Ing. Jan Lang (SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové).

Workshop Digitalizace řízení školy proběl řízenou diskusí v duchu heuristického rozhovoru doplněného o odborně-informatický výklad přednášejícího Ondřeje Mandíka. Účastníci na vlastních příkladech odhalovali typické situace a procesní postupy digitalizace řízení školy. Ty následně zapojovali do obecného schématu řízení inovací v oblasti digitalizace s důrazem na kritické myšlení vedoucích pracovníků a osobnostní stránku uživatelů, tedy pracovníků ve školství. Přímo si tak účastníci workshopu osvojili vybrané obecné návyky procesu zavádění i hodnocení digitalizace a nepřímo se navzájem inspirovali sdílením konkrétních případů.

Workshop Rámec digitálních kompetencí učitelů DigiCompEDU vycházel z faktu, že Evropská komise vydala doporučení členským zemím, jak definovat potřebné digitální kompetence učitelů. Navazuje na již dříve vypracovaný rámec digitálních kompetencí evropského občana (DigComp) i na definici digitálně fungující vzdělávací organizace (DigCompOrg). Rámec digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu) popisuje specifické schopnosti učitelů v oblasti využívání digitálních technologií při vykonávání učitelské profese. Vymezuje 22 kompetencí zařazených do šesti oblastí: profesní zapojení, digitální zdroje, výuka, digitální hodnocení, podpora žáků, podpora digitálních kompetencí žáků. Při workshopu v rámci konference seznámili lektoři Daniela Růžičková a Ondřej Neumajer účastníky s rámcem DigCompEdu na té úrovni, aby byli schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj.

Ve workshopu Využívání digitálních nástrojů pro výuku zdůraznil lektor Jan Lang skutečnost, že se digitální technologie stále více prosazují a zasahují do našeho života. Účastníci společně hledali odpovědi na otázky, zda budou učitelé schopni tyto technologie rozumně používat ve výuce, jak je využijeme v odborné výuce, zda budou s vývojem schopni držet krok starší pedagogičtí kolegové nebo kde vzít prostor a prostředky pro neustálé vzdělávání odborných učitelů?