Konference TTnet: Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce

Na konferenci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů SŠ v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a jiné zajímavé informace .

Letošní konference TTnet se konala 22. a 23. listopadu 2018 v Hotelu Grand Litava v Berouně. V jejím rámci byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů středních škol v oblasti rozvoje digitální gramotnosti, aktuální informace zaměřené na podporu digitálního vzdělávání ve školách a také na jednotlivé projekty a iniciativy v této oblasti. V rámci konference se uskutečnily rovněž prakticky orientované workshopy vztahující se k uvedené problematice. Jednotlivá témata, která se vážou k letošnímu zaměření konference, byla stanovena na základě výstupů z jednání expertní skupiny TTnet, které se uskutečnilo dne 25. května 2018.


První den konference 

praktické workshopy 

Druhý den konference