Žákovské mini-projekty

Aplikované úlohy v matematice formou žákovských mini-projektů 

Nově upravené Rámcové vzdělávací programy (RVP) pro střední odborné vzdělávání kladou důraz na zařazení aplikací matematiky, zejména se vztahem k učebnímu oboru žáků. Nabízíme způsob, jak využívat krátkodobé projekty z oblasti aplikace matematického učiva tematicky směřující k odbornému vzdělávání žáků. 

Navrhovaná forma je organizačně nenáročná a umožňuje i učitelům bez odborných znalostí v oboru vzdělání žáků zařadit do výuky matematiky aplikované úlohy tematicky směřující k odbornému vzdělávání žáků. Vhodné úlohy lze vybrat např. z dosud používané či jiné vhodné sbírky úloh z matematiky. Úkolem řešitele je jednoduchým, srozumitelným způsobem popsat odborný kontext úlohy, úlohu matematicky vyřešit a vše vhodným způsobem prezentovat v rámci výuky matematiky.


Aplikované úlohy v matematice (pdf)

Další metodická podpora