Metodická sdělení k opatření ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

Uveřejňujeme metodickou podporu a zároveň odkazy na důležité dokumenty.

jednotlivá opatření ministra 

  • Opatření č. 5 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie M a L0 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 10 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání 
  • Opatření č. 6 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie H s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 4 a více vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
  • Opatření č. 7 - dodatek k RVP pro obory vzdělání kategorie L5 s týdenní hodinovou dotací matematického vzdělávání 6 vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání

metodická doporučení ke stavbě ŠVP, doporučené časové rozvržení výuky

Aplikované úlohy v matematice formou žákovských mini-projektů 

Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky pro střední školy pro technické obory se strojírenským základem

často kladené dotazy (a jejich odpovědi)
Konzultační centrum NÚV
Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky platný od školního roku 2015/2016
Metodický portál RVP.CZ