Změny v RVP SOV v červenci 2012

Přinášíme informace o změnách v RVP SOV na základě změn legislativní úpravy profilové maturitní zkoušky a zkráceného studia v oborech H .

V souladu s legislativními úpravami profilové části maturitní zkoušky a zkráceného studia v oborech kategorie H upravil ministr školství RVP oboru vzdělání lyceum a oborů vzdělání kategorií H, M, L a konzervatoří těmito Opatřeními ministra školství:

1. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem:

Dodatek k RVP oborů vzdělání s výučním listem_H.pdf

2. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání kmenového oboru 78-42-M Lyceum:

Dodatek_k_RVP_oboru_vzdelani_Lyceum.pdf

3. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L (s výjimkou rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání kmenového oboru 78-42-M Lyceum) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P:

Dodatek_k_RVP_oboru_kategorie_M_a_L_s_vyjimkou_lycei.pdf