Dobíhající učební dokumenty

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební dokumenty, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy).

Jedná se o tyto části učebních dokumentů:

  • Charakteristika vzdělávacího programu
  • Učební plány pro denní studium (popř. i pro ostatní formy studia)
  • Uplatnění absolventa

Tyto části učebních dokumentů najdete zde.

Starší učební dokumenty jsou archivovány v depozitáři knihovny NÚV. Po předchozí konzultaci (e-mail: jan.klufa@nuv_cz) je možné je získat k prezenčnímu studiu. Za poplatek v běžné výši lze pořídit kopii těchto dokumentů.