Dobíhající učební osnovy pro SOV

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební osnovy, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy). 

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE
BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
CIZÍ JAZYK pro dvouleté učební obory SOU s návazností na ZŠ
CIZÍ JAZYK pro nástavbové studium
CIZÍ JAZYK pro SOŠ a studijní obory SOU s návazností na základní školu
CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU
CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU
CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU s návazností na ZŠ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro dvouleté učební obory SOU
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nástavbové studium denní studium
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro střední odborné školy
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro tříleté učební obory SOU
DĚJEPIS pro studijní a učební obory v odborném školství
EKONOMIKA pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů
EKONOMIKA pro studijní obory SOŠ a SOU
EKONOMIKA pro tříleté učební obory SOU
FYZIKA pro studijní obory SOŠ a SOU
FYZIKA pro studijní obory SOŠ a SOU s netechnickým zaměřením
FYZIKA pro učební obory SOU
FYZIKA ve studijních oborech SOU pro absolventy tříletých učebních oborů – denní studium
CHEMIE pro nechemické obory SOŠ a SOU 1 2 hodiny týdně celkem

CHEMIE pro nechemické obory SOŠ a SOU 3 – 5 vyučovacích hodin týdně celkem
CHEMIE pro nechemické obory SOŠ a SOU 6 – 8 vyučovacích hodin týdně celkem
CHEMIE ve studijních oborech SOU pro absolventy tříletých učebních oborů – denní studium
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE pro studijní obory SOŠ a SOU a obory nástavbové
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE pro učební obory SOU
MATEMATIKA pro dvouleté učební obory SOU
MATEMATIKA pro nástavbové studium
MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením
MATEMATIKA pro studijní obory skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU
MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU - 13-15 hodin
MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU - 11-12 hodin
MATEMATIKA pro tříleté učební obory SOU - 3-5 hodin týdně celkem

MATEMATIKA pro tříleté učební obory SOU - 6 – 8 hodin týdně celkem
OBČANSKÁ NAUKA pro dvouleté učební obory SOU
OBČANSKÁ NAUKA pro nástavbové studium – denní studium a studium při zaměstnání
OBČANSKÁ NAUKA pro studijní obory SOŠ a SOU – denní studium a studium při zaměstnání
OBČANSKÁ NAUKA pro tříleté učební obory SOU
Práce s počítačem pro SOŠ a SOU
Práce s počítačem pro SOU
Práce s počítačem pro SOU_dvouletý předmět
Práce s počítačem pro studijní obory SOU
Psychologie pro tříleté obory SOU
TV pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých gymnázií
TV pro G a SOŠ
Základy ekologie - alternativní učební osnova pro učební a studijní obory SOŠ a SOU
Základy ekologie pro SOŠ a SOU
Základy přírodních věd pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a učební obory SOU
Základy přírodních věd pro studijní obory SOŠ a SOU s vyššími nároky na fyzikální vzdělávání
Zeměpis - alternativní učební osnova pro učební a studijní obory SOŠ a SOU