RVP pro předškolní vzdělávání

V této rubrice naleznete verze Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platné do roku 2021.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ÚČINNÝ OD 24. 8. 2021

Byla začleněna část týkající se poskytování jazykové podpory dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka (nová podkapitola – 8.4), blíže v Opatření ministra ze srpna 2021.

Případné úpravy ve školních vzdělávacích programech, ve znění tohoto opatření, provedou školy nejpozději do 1. září 2021.


Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ÚČINNÝ OD 1. 1. 2018

Úpravy se týkají kapitoly 7.6 Personální a pedagogické zajištění a kapitoly 12 Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu, blíže v Opatření ministra ze dne 22. prosince 2017.

Případné úpravy ve školních vzdělávacích programech, ve znění tohoto opatření, provedou školy nejpozději do 31. srpna 2018.


Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

ÚČINNÝ OD 1. 2. 2017

Upravený RVP PV zohledňuje v nové kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich vzdělávání. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12.

Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání nejpozději do 1. září 2017.


RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

ÚČINNÝ OD 1. 9. 2016 (V SOUVISLOSTI S NOVELOU ŠZ Č. 82/2015 SB.)


Metodická pomoc učitelům

Vedle konkretizovaných očekávaných výstupů vznikala v průběhu implementace kurikulární reformy řada metodických materiálů na pomoc ředitelům a učitelům mateřských škol. Tyto materiály naleznete v této rubrice.