Metodická pomoc učitelům

Vedle konkretizovaných očekávaných výstupů vznikala v průběhu implementace kurikulární reformy řada metodických materiálů na pomoc ředitelům a učitelům mateřských škol.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dnes Národní ústav pro vzdělávání) vytvořil metodické materiály:


UPOZORNĚNÍ: materiály nejsou upraveny dle současné platné legislativy, ale jejich obsah se nemění a lze je nadále využívat.