Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice

Pro udělení trvalého pobytu v České republice musí každý cizinec složit zkoušku z českého jazyka. NÚV koordinuje přípravu těchto zkoušek a Systém přípravy a podpory pro tuto zkoušku.

Systém výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu vznikl v souvislosti s novou podmínkou pro udělení povolení k trvalému pobytu v ČR, kterou je zkouška z českého jazyka na úrovni A1. Systém byl stanoven vládou České republiky usnesením ze dne 14. května 2008 č. 538 a je řešen od roku 2008.

Informace pro cizince a zkoušející jsou poskytovány prostřednictvím webových stránek www.cestina-pro-cizince.cz, které jsou nabídnuty v devíti jazykových mutacích. Průběžně jsou tvořeny nové verze zkoušky, Systém je upevňován a vylepšován tak, aby zabezpečil maximální objektivitu všech aktérů, kteří se na zkoušce podílejí.

Studijní a podpůrné materiály:

Oficiální stránky úkolu:

www.cestina-pro-cizince.cz