Periodika

Přehled periodik, které NÚV vydává či v minulosti vydával.

BLOG PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Blog Pro vzdělávání přináší texty o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Uveřeňujeme překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.

 

Rozhledy

Časopis je určen studentům a učitelům středních škol, v nichž se vyučuje předmět písemná a elektronická komunikace, technika administrativy, obchodní korespondence, informatika či cizojazyčná korespondence.

 

Newsletter

Newsletter slouží k prezentaci práce NÚV. Přibližuje aktivity ústavu ve všeobecném vzdělávání.

 

Zpravodaj Oborové skupiny

Zpravodaj Oborové skupiny je informační bulletin určený externím odborníkům odborných a oborových skupin, odborné veřejnosti i zástupcům státní správy v oblasti školství a trhu práce. Zpravodaj v rozsahu dvou stran vychází elektronicky třikrát ročně. 

 

Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí

Měsíčník s informacemi o vývoji v odborném vzdělávání v Evropě a ve světě vycházel v NÚV (a v předchozím VÚOŠ) v letech 1990 - 2017 (první tři čísla). Podklady pro články čerpal ze zahraničních časopisů, publikací a webových stránek partnerských ústavů nebo mezinárodních a evropských institucí. 

 

Čtvrtletník Vzdělávání

Časopis, který vychází čtyřikrát ročně, přináší informace o současném dění v českém školství a zároveň ukazuje, jak se na něm podílí Národní ústav pro vzdělávání. Věnuje pozornost změnám, které se chystají či zavádějí, představuje novinky a projekty z oblasti všeobecného i odborného vzdělávání. 

 

Bulletin Odborné vzdělávání

Bulletin Odborné vzdělávání vydával do konce roku 2011 Národní ústav odborného vzdělávání a byl určen všem zájemcům o aktuální informace z této oblasti.

 

Europass newsletter

Europass newsletter vychází od roku 2011 3x ročně, informuje o dokumentech a aktuálním dění v Europassu.