Archiv učebních dokumentů

Starší, již neplatné učební dokumenty jsou archivovány v depozitáři knihovny NÚV. Po předchozí konzultaci je možné je získat k prezenčnímu studiu. Za poplatek v běžné výši lze pořídit kopii těchto dokumentů.


Bibliografické informace o učebních dokumentech lze nalézt v elektronickém katalogu knihovny NÚV.
Učební dokumenty, podle kterých se vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů.
Učební osnovy