O nás

NÚV vznikl 1. července 2011 sloučením  Národního ústavu odborného vzdělávání  (NÚOV),  Výzkumného ústavu pedagogického v Praze  (VÚP) a  Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR  (IPPP ČR).

Sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání vznikl k 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut České republiky.