BLOG PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Blog Pro vzdělávání přináší texty o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Uveřeňujeme překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.

Měsíčně přibyde zhruba 6 - 8 nových textů.
Články si můžete číst jak podle nejčerstvějších textů, tak třídit podle témat, která Vás zajímají.
Pokud chcete do svého e-mailu dostávat upozornění na nové články blogu Pro vzdělávávní, napište prosím na press@nuv_cz.

 

CHCI DOSTÁVAT NOVINKY O NÚV

blog pro vzdělávání

Váš e-mail využijeme pro zasílání elektronického newsletteru, v němž Vás budeme zhruba jednou měsíčně informovat o aktivitách NÚV – o našich nových publikacích, metodikách, konferencích a workshopech, které pořádáme apod. 

Tento Váš osobní údaj bude zpracováván v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte právo požadovat jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, tedy Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.Navazujeme na měsíčník Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí, který v NÚV (a v předchozím VÚOŠ) vycházel nepřetržitě od roku 1990.