SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA

všeobecná PP

www.ssmh.cz

IČO: 60337583

Registrované sídlo: Přemyslova 1618/12, 73601 Havířov - Podlesí


Platnost certifikátu: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 28_CER_Soc._sl._m._Havirova_VSE.PDF Certifikát Sociální služby města Havířova - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

28/14/1

Primární cílová skupina

Žáci předškolní
Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Moravskoslezský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Ostatní

Délka programu