Publikace

Publikace NÚV cílí na nejrůznější témata všeobecného a odborného vzdělávání, ale jsou to i analýzy trhu práce anebo odborné texty z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Následující   ››

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika

Editor: Daniel Mareš. Praha: NÚV, 2016. 65 s. ISBN 978-80-7481-169-2 (pdf)

 

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova ke zdraví

Editor: Jan Tupý. Praha: NÚV, 2016. 43 s. ISBN 978-80-7481-175-3 (pdf)

 

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Člověk a jeho svět

Editorka: Simona Šedá. Praha: NÚV, 2016. 86 s. + přílohy. ISBN 978-80-7481-171-5 (pdf)

 

Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015

Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 40 stran. 

 

Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v ČR

Pracovní verze ze září 2016. Autoři: Helena Slivková, Martina Kaňáková, Miroslav Kadlec

 

Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Nový formát testu A1. Svatava Škodová, Jitka Cvejnová. Praha: NÚV, 2016. 125 s.

 

Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií

Autorský kolektiv: Michaela Straková Tomášová, Daniel Křivánek, Lukáš Vaňous. Praha: NÚV, 2016.

 

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - modelová verze

Druhé, upravené vydání. Praha: NÚV, 2016.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Následující   ››