Další vzdělávání a stáže učitelů

Středoškolští učitelé na stáži ve firmách, ale i na vysokoškolských pracovištích očima pedagogů samotných, z pohledů školy i hostitelů jednotlivých stážistů - to vše najdete v následujících inspirativních příspěvcích. 

Velux Fundation - příležitost pro rozvoj učitelů i žáků

Střední škola obchodní a služeb ve Žďáru nad Sázavou se rozhodla hledat další zdroje financování svých rozvojových plánů na modernizaci odborného vzdělávání formulovaných v ŠAP, jehož základem jsou vedle materiálně technického vybavení i odborně připravení pedagogové orientovaní v aktuálních trendech svých oborů. Proto se rozhodli využít nabídky dánské nadace The Velux Fundation, zpracovali projekt na dobu pěti let - a uspěli!

 

Inspirace pro zahraniční stáže

Zahraniční stáže žáků i pedagogů jako první krok, ve druhém semináře a workshopy zahraničního odborníka v české škole...

 

Kurzy dalšího vzdělávání pro učitele teoretických odborných předmětů

Většina na trhu nabízených kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je svým zaměřením vhodná spíše pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů než pro učitele odborných teoretických předmětů. Přesto je nezbytně nutné, aby se právě oni po odborné stránce stále rozvíjeli a drželi krok s technickým vývojem svého oboru.

 

Inspirace pro stáže učitelů

Stáže učitelů středních odborných škol přímo v provozech firem jsou v zahraničí poměrně běžnou součástí profesního rozvoje. Učitelé se stáží účastní pravidelně ve stanoveném časovém intervalu. V některých zemích dokonce probíhají stáže obousměrně – učitel se vymění s odborníkem z praxe, který si zvyšuje kvalifikaci působením ve škole. Učitel v době svého pobytu ve firmě skutečně vykonává produktivní činnost pod dohledem mentorů.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje ve firmě ArcelorMittal

Vzdělávání učitelů na firemních pracovištích, často označované jako stáže, se stává běžnou záležitostí, a to nejen díky nejrůznějším projektům, ale i díky samostatným aktivitám firem a škol.  Na odborné stáže do firem chodí učitelé praktického vyučování, učitelé odborných předmětů, ale mohou mít význam i pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je např. matematika, kde je dobré, aby měl učitel přehled o praktických aplikacích. Stáže bývají zaměřeny na dovednostní činnosti učitelů, získání poznatků o aktuálních trendech v oboru či na tvorbu nových výukových materiálů.

 

Stáž na Zahradnické fakultě MENDELU

V posledních několika letech se stává běžnějším, že učitelé v rámci spolupráce mezi školou a firmou začínají navštěvovat moderní výrobní provozy. Často si potřebují doplnit své poznatky o aktuální znalosti, někdy i dovednosti. Z takovéhoto typu stáží se ale poněkud vymykají pobyty na pracovištích vysokých škol. Tuto aktivitu učitelům nabízí Zahradnická fakulta Mendelovy Univerzity v Lednici.