Krupkorektura 2013

Ve středu 4. února 2015 proběhl ve spolupráci s STÚ na pražské Obchodní akademii Krupkovo náměstí již 12. ročník tradiční pražské soutěže v korektuře textu. Zde je k nahlédnutí výsledková listina.

Závodník při ní musí během 10 minut provést v textu uloženém v počítači co nejvíce korektur (změn na základě korekturních značek) podle tištěné předlohy. Za každou provedenou korekturu se mu připočítává 100 bodů, za každou nesprávně provedenou korekturu se naopak 250 bodů odečítá.